สัมมนาธุรกิจ

  โควิดพลิกนายหน้าอสังหาฯ สร้างรายได้สูงแบบเหนือความคาดหมาย

 *** ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ***

  วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 65 เวลา 13.00-16.00น. สัมมนาสด

  วันพุธที่   29 มิถุนายน 65 เวลา 13.00-16.00น. สัมมนาสด

  วันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม 65 เวลา 13.00-16.00น. สัมมนาสด


  ฟรี...สัมมนาธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ทางรอดยุคโควิด คือการเป็นนายหน้าอสังหาฯ "ทำ    ทันที อย่าคิดเยอะ"

ไม่ว่าคุณกำลังว่างงาน หรือ ต้องการอาชีพเสริม ที่นี่เรามีทางออกสำหรับคุณ...
นายหน้าอสังหาฯ... “ นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง " อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี..!!!

รับสมัคร...นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์  รูปแบบนายหน้าอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้า ซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมธุรกิจ  มีอสังหาริมทรัพย์ให้ขาย และมีเครือข่ายทีมงานที่ทำงานในรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน ทันสมัย แบบสากล  ภายใต้หลักการในการทำงานแบบเดียวกัน  เพื่อการจัดสรรผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล ผลงานก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ!!! 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ

  2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว

  3. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงาน ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4. เพื่อเป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม

ขอบเขตการสัมมนา
  - ภาพรวมธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  - รูปแบบการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทชั้นนำแนวหน้าในประเทศไทย
  - การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นนายหน้ามืออาชีพด้านซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
  - ความร่วมมือทางธุรกิจ ระบบสนุบสนุน รายได้และผลตอบแทน

สำหรับผู้สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  - บุคคลทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
  - ผู้ที่สนใจ ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
  - ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน
  - เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมองหาตัวแทนดูแลการขายทรัพย์

               

   วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  65 เวลา 13.00-16.00 น. สัมมนาสด

   วันพุธที่   29 มิถุนายน  65 เวลา 13.00-16.00 น.สัมมนาสด

   วันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม  65 เวลา 13.00-16.00 น.สัมมนาสด


                                                                    ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

Visitors: 2,268